Folkspeedway en motorcykelsport för alla ?

Folkspeedway är vad det låter som!
Öppen motorcykelsport för alla, oavsett ambitionsnivå.

Grundtanken är att alla ska få köra och att alla ska få köra lika mycket.

Förarna tävlar och tränar efter sina egna förutsättningar 
och klassar in sig i grupperna A,B,C,D- förare.

Din prestations/ambitionsnivå bestämmer i vilken klass du skall köra. 
I början på säsongen är samtliga förare oklassade för att efter prestations/ambitionsnivånivå skapa grund för klassindelningen. 
Detta är för att du som förare ska kunna köra tillsammans med ungefär lika snabba förare. Detta skapar jämna heat och är kul för både anhöriga och förare.  
Fördelen är att detta passar både för bredd och talang.
 För de som ännu inte kört speedway kommer vi att bedriva provapå-verksamhet och sladdskola, en verksamhet där du, din familj och dina vänner kan få möjlighet att prova Folkspeedway.

Känner du för att vara med och skapa en motoraktivitet som under lång tid kan ge dig och andra en fin fritidaktivitet ska du inte tveka med att kontakta oss för vidare information.

Viktig info från Svemos generalsekreterare så att det inte blir några missförstånd.  För fler frågor kontakta oss på info@folkspeedway.se

Hej
 
Svemo har inga som helst synpunkter på att ni startar aktiviteten Folkspeedway eller andra former av tävlingar inom er organisation. Var och en person får själv avgöra vilken organisation man vill vara med i, var man vill bedriva verksamhet och vad man vill göra. Svemo tar enbart ansvar för den verksamhet som bedrivs inom förbundets stadgar och regelverk. Självklart gäller inga av Svemos försäkringar eller andra typer av stöd och support då verksamheten bedrivs utanför förbundet. Vi ber er uppmärksamma deltagarna på detta då vi med jämna mellanrum får in anmälan om skador med anspråk på att få ut försäkringsersättning trots att verksamheten inte bedrivits inom Svemo.
 
Lycka till.
 
Med vänliga hälsningar/ Best regards
Per Westling
Generalsekreterare/Secretary General
SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET
Svemo
-----------------------------------------------------------------------
Sprängstensgatan 2
Box 2314, 600 02 Norrköping, SE
Phone: +46 11 23 10 94
Fax: +46 11 23 10 81
Mail: per.westling@svemo.se
Internet: www.svemo.seFolkspeedway Svemo är duktiga på sin roll Folkspeedway är duktiga på sin roll Viktigt är för dig som aktiv förare att du vet om att exempel  Måndag Träning Svemo = Svemo Licens
Onsdag Träning Folkspeedway = Folkspeedway Licens 
Torsdag Tävling Svemo = Svemo Licens
Lördag Tävling Folkspeedway = Folkspeedway Tävlingslicens. 

Licenskonstnaden inom Folkspeedway
 100 kr per år för  Träning 
Gratis för de tävlande inom Folkspeedway som har Svemo Licens 
Övriga 100 kronor för Tävlingslicens per år. 

Folkspeedway söker nu människor som kan tillföra Speedway kunskap som ledare , tränare ,  mekaniker ,  personer. 
Söker engagemang bland förare oavsett nivå 
Söker samverkande företag som vill få Folkspeedway kraft in i företagets marknadsförning. 
Söker publiken som vill engagera sig och vara med i klubben
styrelsefolk som kan ekonomi , styrelsekunskap 
Sen söker vi de viktiga eldsjälarna som brinner för speedway i allmänhet.  Med denna mix blir det en framgång som vi hoppas liknar det som när Folkrace kom till Sverige. 
Folkspeedway för alla    är Slogan inför 2021. 
anmäl intresse på telefon 070-798 23 78 
Samverkan skapar gemensam framgång